Teamburn-out: voorkomen is beter dan genezen

Je hoort het overal: het verloop van personeel in de horeca, zorg, ict en veel andere branches, is een groot probleem. Er wordt veel aandacht besteed aan het boeien en binden van medewerkers. Maar is dit eigenlijk wel de juiste aanpak?   We kijken vaak naar het verloop van medewerkers, de uitstroom van talent, de […]